واحد فنی و R&D محصولات کولوس

ارتباط باکارشناسان بخش فنی محصولات کولوس 
تماس در طول ساعات اداری :
مدیر فنی: 33482530-044  داخلی 103 

پیام رسان تلگرام :

دپارتمان فروش محصولات روشنایی کولوس

ارتباط با مدیریت و کارشناسان بخش فروش و بازرگانی محصولات کولوس 
تماس در طول ساعات اداری :
مدیر فروش: 9833482530+  داخلی 105 
کارشناس فروش: 33482530-044  داخلی 106
پیام رسان تلگرام : 09308788668